Property manažment

Kronreal

Prostredníctvom spoločnosti Kronreal zabezpečujeme správu komerčných nehnuteľností pre vlastníkov nehnuteľností. Kronreal vykonáva všetky administratívne, ekonomické a obchodné procesy, ktoré súvisia s vlastníctvom nehnuteľností a správou majetku. Spoločnosť Kronreal okrem iných pre nás zabezpečuje aj správu OC Retro.

Projekty v správe

10
budov v správe

195 000 m²
spravovaných priestorov


Galéria

kro-1
kro-2
kro-3