Property manažment

Kronreal

Prostredníctvom dcérskej spoločnosti Kronreal zabezpečujeme správu komerčných nehnuteľností pre vlastníkov nehnuteľností. Spoločnosť Kronreal zabezpečuje všetky administratívne, ekonomické a obchodné procesy, ktoré súvisia s vlastníctvom nehnuteľnosti a správou majetku. Spoločnosť Kronreal okrem iných pre nás zabezpečuje aj správu OC Retro.


Galéria

kro-1
kro-2
kro-3